Εργαστήριο (workshop) “Αρχαία Τραγωδία και Ινδονησιακό Θέατρο”