Η παράσταση “Ελισάβετ, Πνεύμα της φωτιάς”

August 3, 2011