Από την παράσταση – Ελισάβετ, Πνεύμα της φωτιάς

August 9, 2011