Η παράσταση “Το έργο παίζεται χωρίς διάλειμμα”

August 16, 2011